Γενική Ταχυδρομική Tracking 2023

Enter the Γενική Ταχυδρομική Tracking Number /AWB number/air waybill number/docket no / reference number/PRO No / B.O.L. No in the automatic tracker box to check the real-time delivery status of your worldwide parcel, orders, COD consignments, container, freight, transport, transportation, shipping, vans, trucks, express cargo and shipments online. You can also check and trace the current status of courier location and delivery date or any delay info by calling the customer service center.

Γενική Ταχυδρομική Tracking Customer Care Service Contact Number

Phone: +30 2231 060420

Email: [email protected]

For more info on Γενική Ταχυδρομική Tracking, Click Here.

Leave a Comment